Η γέφυρα: ένα σύντομο, περιεκτικό animation

Η γέφυρα: ένα σύντομο, περιεκτικό animation

 


Το πείσμα, ο εγωισμός, η αδιαλλαξία κάθε άλλο παρά βοηθούν!

Μάλλον οξύνουν τις δυσκολίες και δημιουργούν επιπλέον εμπόδια. Όταν όμως επιδιώκεται η από κοινού εύρεση λύσης και υπάρχει συγκαταβατική διάθεση, τότε όλα γίνονται ευκολότερα!


MykonosDaily.gr σε συνεργασία με το http://www.thessalonikiartsandculture.gr