Το απόγευμα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το απόγευμα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη πραγματοποιειται το απογευμα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναμεσα στα θεματα και η προταση της  ΚΕΠΟΜ για συζητηση και θεση του Δημου για την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου της Μυκόνου.
 
Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 με την ακόλουθη ατζέντα θεμάτων:
 
1) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου Α΄ τριμήνου 2014, με την υποβολή της υπ' αρ. 33/2014 απόφαση της Ο.Ε.
 
2) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου Β΄ τριμήνου 2014, με την υποβολή της υπ' αρ. 63/2014 απόφαση της Ο.Ε.
 
3) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου Γ΄ τριμήνου 2014, με την υποβολή της υπ' αρ. 113/2014 απόφαση της Ο.Ε.
 
4) Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Μυκόνου, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010.
M
5) Συγκρότηση επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών του Δήμου Μυκόνου, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
 
6) Περί ενεργειών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την παραχώρηση εκμετάλλευσης του Αεροδρομίου Μυκόνου.
 
7) Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στασίμου εμπορίου σε παραγωγούς προϊόντων γής και αλιείας του Δήμου Μυκόνου.
 
8)  Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κλπ.