Αναβλήθηκαν οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναβλήθηκαν οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Μετά τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης μεταξύ άλλων περί καθυστερημένης αποστολής του Τεχνικού Προγράμματος (Τ.Π.) και του Προϋπολογισμού προκειμένου να μελετηθούν από τους συμβούλους όλων των πολιτικών παρατάξεων αναβλήθηκαν οι δύο προγραμματισμένες σημερινές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Η αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) Ντίνα Σαμψούνη πρότεινε την αναβολή της συζήτησης επί του Τ.Π. και του προϋπολογισμού στην Ο.Ε. και την αναβολή των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, που αφορούσαν τα θέματα αυτά, πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή μετά από συζήτηση του Δημάρχου με τους επικεφαλής των δύο Δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
 
'Οπως ανέφερε ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, η καθυστερημένη αποστολή οφείλεται στην μη έγκαιρη ολοκλήρωση τόσο του Τεχνικού Προγράμματος όσο και του Προϋπολογισμού από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες.
 
Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό  μετατέθηκε για την ερχόμενη Τετάρτη 19 Νοεμβρίου και ώρα 18:30.
 
Αναμένεται να υπάρξει και ανακοίνωση για την πραγματοποίηση των Δημοτικών Συμβουλίων.