Το μετατραυματικό στρες διασπά το DNA αλλά η ψυχοθεραπεία το θεραπεύει

Το μετατραυματικό στρες διασπά το DNA αλλά η ψυχοθεραπεία το θεραπεύει

 

 

 

 

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Psychotherapy and Psychosomatics» για πρώτη φορά αποδεικνύει ότι το μετατραυματικό στρες ίσως προκαλεί διάσπαση του DNA, αλλά η ψυχοθεραπεία μπορεί να το θεραπεύσει. Παλαιότερες έρευνες αποκάλυψαν τη σύνδεση ανάμεσα στο μετατραυματικό στρες και τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πολλών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου. Σε μοριακό επίπεδο, το στρες μπορεί να αυξήσει την καρκινογένεση μέσω της αυξημένης βλάβης του DNA και της διαταραχής των μηχανισμών επιδιόρθωσής του. Οι συγγραφείς της μελέτης αξιολόγησαν τη βλάβη του DNA στα περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα ατόμων με διαταραχή μετατραυματικού στρες και μέτρησαν την ικανότητα των κυττάρων να επισκευάζουν τις βλάβες ύστερα από έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία με ακτίνες Χ. Διερεύνησαν επίσης την επίδραση της ψυχοθεραπείας τόσο στις βλάβες όσο και στην επιδιόρθωση του DNA.

Αρχικά οι επιστήμονες ερεύνησαν τις βλάβες και την επισκευή του DNA σε 34 άτομα με διαταραχή μετατραυματικού στρες και σε 31 από την ομάδα ελέγχου. Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 11 άτομα που είχαν εκτεθεί σε τραυματικές εμπειρίες και 20 χωρίς έκθεση σε ψυχικά τραύματα. Σε μια δεύτερη μελέτη, ανέλυσαν την επίδραση της ψυχοθεραπείας (Αφηγηματική Θεραπεία) μετά τη βλάβη και επισκευή του DNA. Επίσης, 38 άτομα με διαταραχή μετατραυματικού στρες υποβλήθηκαν τυχαία είτε σε θεραπεία είτε σε μια κατάσταση αναμονής ελέγχου. Ακολούθησε επανεξέταση 4 μήνες και 1 χρόνο μετά τη θεραπεία.

Στην πρώτη μελέτη, οι ερευνητές βρήκαν υψηλότερα επίπεδα βλάβης του DNA σε άτομα με διαταραχή μετατραυματικού στρες και σε άτομα που είχαν εκτεθεί σε ψυχικά τραύματα συγκριτικά με τα υπόλοιπα από την ομάδα ελέγχου, αποδεικνύοντας έτσι ότι το μετατραυματικό στρες πράγματι συνδέεται με βλάβες στο DNA. Ωστόσο, η διαδικασία βλάβης κι επιδιόρθωσης της μίας αλυσίδας του DNA παρέμεινε ανεπηρέαστη στα άτομα με μετατραυματικό στρες. Στη δεύτερη μελέτη, βρέθηκε ότι η ψυχοθεραπεία μπορεί να αντιστρέψει όχι μόνο τα συμπτώματα του μετατραυματικού στρες, αλλά και την αύξηση των βλαβών του DNA. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν – για πρώτη φορά in vivo – σύνδεση ανάμεσα στο μετατραυματικό στρες και τη βλάβη του DNA όπως επίσης και τις αλλαγές σε μοριακό επίπεδο ύστερα από ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

MykonosDaily.gr σε συνεργασία με την http://enallaktikidrasi.com/