Τι είναι η Παιδιατρική Εργοθεραπεία;

Τι είναι η Παιδιατρική Εργοθεραπεία;

 

 

 

Η Παιδιατρική Εργοθεραπεία χρησιμοποιώντας επιλεγμένα παιχνίδια και δραστηριότητες συντελεί στην ανάπτυξη, στην ωρίμανση και στην βελτίωση της λειτουργικότητας..
του παιδιού, ώστε να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον στην καθημερινή του ζωή, στο σπίτι και στο σχολείο.
Σε ποιους τομείς παρεμβαίνει ο Εργοθεραπευτής;
Οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνει ο Εργοθεραπευτής είναι:
• Αδρή κινητικότητα και συντονισμός: επιδεξιότητα άνω και κάτω άκρων, πλευρίωση, στασικός έλεγχος, ισορροπία, κινητικός σχεδιασμός και οργάνωση, αμφίπλευρος συντονιμός
• Λεπτή κινητικότητα και συντονισμός: λεπτοί χειρισμοί χεριών- δακτύλων (βελτίωση στη σταθερότητα, στη δύναμη και στην θέση), γραφοκινητικές δεξιότητες
• Οπτικοκινητικός συντονισμός: ικανότητα να συγχρονίζει την οπτική πληροφορία με την κίνηση του σώματος, ρίψη μπάλας σε στόχο, χρήση ψαλιδιού
• Γνωστικές δεξιότητες: επίπεδο διέγερσης, οργάνωση της μάθησης, συγκέντρωση- προσοχή, μνήμη, μίμηση, οπτική και ακουστική αντίληψη, χωρικός και χρονικός προσανατολισμός
• Κοινωνικές δεξιότητες : βλεμματική επαφή, κανόνες, κοινωνική ανταπόκριση, συναισθηματική επαφή, δεξιότητες αλληλεπίδρασης
• Δραστηριότητες καθημερινής ζωής : ένδυση-απόδυση, αυτοεξυπηρέτηση(προσωπική υγιεινή) , σίτιση ( Μάσηση – Κατάποση )
• Αισθητηριακές δεξιότητες: αισθητηριακή επεξεργασία και οργάνωση των ερεθισμάτων που προέρχονται από το απτικό-ιδιοδεκτικό-αιθουσαίο-οπτικό-οσφρητικό-γευστικό σύστημα.


MykonosDaily.gr σε συνεργασία με τον http://iator.gr/