Καταργείται το ακροατήριο για τις πολιτικές δίκες

Καταργείται το ακροατήριο για τις πολιτικές δίκες


Στην κατάργηση των πολιτικών δικών στο ακροατήριο προβαίνει το υπουργείο Δικαιοσύνης με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων, αναφέρει η http://www.naftemporiki.gr

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου, η διαδικασία θα γίνεται εγγράφως (εκτός κι αν κρίνει ο δικαστής πως απαιτείται εξέταση μαρτύρων ενός από κάθε πλευρά) και θα διαρκεί από την κατάθεση της αγωγής μέχρι την έκδοση της απόφασης   περίπου 6-8 μήνες , δηλαδή στο 1/3 του χρόνου που απαιτείται σήμερα για την έκδοση πρωτόδικης απόφασης.

Το νέο νομοθέτημα προβλέπει δύο μόνο στάδια για την εκδίκαση των αστικών διαφορών: την κατάθεση της αγωγής και την έκδοση της απόφασης.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

1. Μόλις θα κατατίθεται η αγωγή για οποιαδήποτε αστική ή εμπορική διαφορά, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν συνολικά ένα χρονικό διάστημα περίπου 130 ημερών για να καταθέσουν όλα τους τα έγγραφα, να αντικρούσουν αυτά που υποστηρίζει ο αντίδικός τους και να προσκομίσουν ό,τι νομίζουν ότι θα συμβάλει στη διεκδίκησή τους για παροχή έννομης προστασίας.

2. Δίκη στο ακροατήριο δεν θα γίνεται. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν ο δικαστής, που θα χρεώνεται την υπόθεση, κρίνει ότι απαιτείται η εξέταση και κάποιου μάρτυρα, θα τον καλεί σε ορισμένη ημέρα και χώρο για να τον εξετάσει.

3. Μόλις ο φάκελος της υπόθεσης συμπληρωθεί από τους διαδίκους, ο δικαστής θα μελετά το υλικό που έχουν προσκομίσει και σε συγκεκριμένο χρόνο θα εκδίδει την απόφασή του.

Η κατάργηση της συζήτησης στο ακροατήριο κρίθηκε αναγκαία από την αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή που ανέλαβε το έργο βελτίωσης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς η μακρόχρονη εφαρμογή του ισχύοντος έως σήμερα συστήματος κατέδειξε πως μόνο καθυστερήσεις προκαλούσε και στην ουσία δεν διευκόλυνε τη γρήγορη και ουσιαστική επίλυση των χιλιάδων αστικών διαφορών που φθάνουν κάθε χρόνο στα ελληνικά δικαστήρια.

Για την προσωποκράτηση

Στην κρίση των δικαστηρίων θα είναι η προσωποκράτηση για ιδιωτικές διαφορές. Αυτό σημαίνει πως το δικαστήριο θα είναι εκείνο που θα κρίνει εάν ο οφειλέτης για αστικά ή εμπορικά χρέη αδυνατεί ή όχι να πληρώσει, προστατεύοντας τους οικονομικά αδύνατους από τη φυλακή.

Το μέτρο παραμένει μόνο σε ισχύ για εκείνους που, ενώ διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα ικανοποίησης του αντιδίκου τους, δεν το κάνουν εσκεμμένα, αποκρύπτοντας τα οικονομικά μέσα τους ή αρνούνται να συμμορφωθούν με δικαστικές αποφάσεις.

Όπως είπε ο κ. Αθανασίου θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές και στους πλειστηριασμούς ακινήτων με τη χαρακτηριστική φράση «να εξουδετερώσουμε τα κοράκια». Δηλαδή, σύμφωνα με το νέο σχέδιο, όλες οι πράξεις κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης θα συγκεντρώνονται σε μια πράξη (ανακοπή) για την άσκηση της οποίας προβλέπονται πλέον μόνο δυο στάδια, ένα πριν και ένα μετά τον πλειστηριασμό.

Επιπλέον προβλέπεται συγκεκριμένος προσδιορισμός του πλειστηριασμού το αργότερο εντός 8 μηνών από την ημέρα της κατάσχεσης  ενώ απλοποιείται και το σύστημα υποβολής προσφορών στον πλειστηριασμό.  Για τις τιμές (όπως έχει ήδη αναφερθεί) των ακινήτων  κατά τον πλειστηριασμό, αυτές θα είναι στα 2/3 της αντικειμενικής αξίας , στο δεύτερο στάδιο θα είναι στο 1/2 και μετά πάμε στο 1/3.

Όπως προαναγγέλθηκε όμως οι πλειστηριασμοί συντόμως θα γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και ο αποκλεισμός της χειραγώγησης.