Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων

 

 


Νόμος του κράτους θα είναι σε λίγες ημέρες το σχέδιο διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς η σχετική τροπολογία εισέρχεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής. Με το συγκεκριμένο σχέδιο επιδιώκεται η διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων χρεών ύψους περίπου  45 δισ. ευρώ από 180.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, αναφέρει η http://www.naftemporiki.gr

Το σχέδιο προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία υπαγωγής για τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες για τους οποίους μπορεί να υπάρξουν επιλέξιμες διαγραφές χρεών, ενώ για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις απαιτείται η συμφωνία της πλειοψηφίας των πιστωτών. Προϋπόθεση για την παροχή ρύθμισης είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης, ενώ στην περίπτωση που κρίνεται μη βιώσιμη θα ενεργοποιείται η διαδικασία της εκκαθάρισής της.

Τα δε κίνητρα προς το τραπεζικό σύστημα είναι η παροχή εκπτώσεων επί των ακαθαρίστων εσόδων. Σήμερα, η «Ν» με τη μορφή 35 ερωτήσεων - απαντήσεων «αποκωδικοποιεί» τις βασικότερες διατάξεις.