Τα τέλη καθαριότητας και ο προϋπολογισμός του 2015 το απόγευμα του Σαββάτου στο Δημοτικό Συμβούλιο

Τα τέλη καθαριότητας και ο προϋπολογισμός του 2015 το απόγευμα του Σαββάτου στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

 


Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο το Σάββατο 15 Νοεμβρίου. Η πρώτη που θα διεξαχθεί αφορά τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2015 και το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και η δεύτερη τον προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα στις 4 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο το Δ.Σ. με την ακόλουθη ατζέντα θεμάτων:
 

1) Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2015 για την αντιμετώπιση δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, και κάθε άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 
2) Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυκόνου έτους 2015.
 
3) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κλπ. 
 
Μετά το τέλος της πρώτης συνεδρίασης, στις 5:00μ.μ. έχει ορισθεί η έναρξη της δεύτερης ειδικής συνεδρίασης που αφορά τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Μυκόνου για το 2015.