"Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ελληνικές παραλίες" ο τίτλος άρθρου γερμανικής εφημερίδας

 

 

 
Άρθρο για τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών στον ελληνικό τουρισμό παρουσιάζει σήμερα η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Rundschauη οποία, όπως μεταδίδει η DW στηρίζεται σε στοιχεία έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδας:
 
«Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις παραλίες» είναι ο τίτλος με τον οποίο επιγράφει το ρεπορτάζ της η Frankfurter Rundschau, το οποίο αναφέρεται σε έκθεση που έγινε κατ' εντολή της Τράπεζας της Ελλάδας για τις συνέπειες που θα έχουν στο μέλλον οι κλιματικές αλλαγές στον ελληνικό τουρισμό. Το άρθρο επισημαίνει πως οι αλλαγές αυτές δεν θα γίνουν σε μερικά χρόνια αλλά σε μερικές δεκαετίες. Το ρεπορτάζ σημειώνει: «Οι κλασσικοί ελληνικοί προορισμοί όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα πληγούν περισσότερο από την αύξηση της θερμοκρασίας. Οι συντάκτες της έκθεσης προβλέπουν πως τα έσοδα από τον τουρισμό των νησιών αυτών θα μειωθούν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες του αιώνα κατά 12,5 δις ευρώ εάν ο τουρισμός δεν προσαρμοστεί στα νέα κλιματολογικά δεδομένα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος απειλεί τις ελληνικές ακτές από την ανοδο της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας. Από τα 16.000 χιλιόμετρα ελληνικών ακτών μόνο τα 2.400 χιλιόμετρα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μια άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα έχει σαν αποτέλεσμα μέχρι το 2100 να χαθούν οικόπεδα αξίας 44 δις ευρώ».
 
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, με τη µέθοδο προσοµοίωσης κλίµατος γίνονται εκτιµήσεις της ανθρωπογενούς παρέµβασης µε την προσοµοίωση στον ελλαδικό χώρο των συνθηκών που αφορούν τις µελλοντικές περιόδους 2021-2050 και 2071-2100 σε σύγκριση µε την περίοδο αναφοράς 1961-1990 βάσει συγκεκριµένου σεναρίου, ενώ παρέχονται λεπτοµερείς πληροφορίες ως προς τη «θερµική άνεση», καθώς και τις φυσικές και αισθητικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για τον προγραµµατισµό κυρίως των διακοπών όσων ενδιαφέρονται για τον ηλιοτροπικό τουρισµό. Εκτιμάται ότι στο μέλλον η συχνότητα εµφάνισης αποπνικτικών συνθηκών είναι πιθανόν να αυξηθεί κατά τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο σε ποσοστό της τάξης του 20%, ενώ ο ηλιοτροπικός τουρισµός της Ελλάδος θα λαµβάνει χώρα σε περιόδους εκτός της σηµερινής περιόδου υψηλής ζήτησης, αποκτώντας χαρακτηριστικά ανάλογα µε αυτά που επικρατούν σήµερα σε θερµότερες τουριστικές περιοχές του πλανήτη.
 
Οι εκτιμήσεις δείχνουν πως η κλιµατική αλλαγή δηµιουργεί νέες δυναµικές στον ελληνικό τουρισµό και πως είναι επιτακτικά αναγκαία η λήψη µέτρων που θα καταστήσουν τον τουρισµό φιλικότερο προς το φυσικό και το δοµηµένο περιβάλλον, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς. Προτείνονται οι ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ο επαναπροσδιορισµός των µηνών µε ιδιαίτερη ζήτηση του ηλιοτροπικού τουρισµού, ο εµπλουτισµός του προϊόντος, η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και η έµφαση περισσότερο στην εντατική παρά στην εκτατική ανάπτυξη (π.χ. στην αύξηση της κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης παρά του συνολικού αριθµού των αφίξεων) µέσα και από την άµβλυνση του φαινοµένου της εποχικότητας ώστε να ξεπεραστεί η παθογένεια του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.