Γυναίκες αντράκια, άνδρες ευαίσθητοι,Πως άλλαξαν οι ρόλοι;

Γυναίκες αντράκια, άνδρες ευαίσθητοι,Πως άλλαξαν οι ρόλοι;

 

 

 

Οι άντρες και οι γυναίκες δεν διαφέρουν μόνο Βιολογικά και ανατομικά, αλλά και ψυχολογικά. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι οι γυναίκες, σε σύγκριση με τους άντρες, έχουν πιο ανα­πτυγμένη διαίσθηση, ενδιαφέρονται περισσότερο για την αγάπη και τις σχέσεις, και Βιώνουν διαφορετικά το άγχος. Στις σχέ­σεις τους έχουν διαφορετικά παράπονα και προβλήματα. Το να υποθέσουμε, όπως πολλοί, ότι οι διαφορές αυτές είναι απο­κλειστικά πολιτιστικές κι έχουν καθοριστεί από την παιδική ηλικία είναι παράλογο.

Είναι Βέβαιο ότι το οικογενειακό περιβάλλον και η αγωγή επηρεάζουν τις διαφορές των δύο φύλων, δεν ευθύνονται όμως για τις βασικές διαφορές μας. Από πραγματιστική άποψη, αυτές προκαθορίζονται σε σωματικό επίπεδο από το διαφορετικό προ­γραμματισμό του DNA. Μεγαλώνοντας, τα παιδιά επηρεάζονται, βεβαίως, από την οικογένεια και τις πολιτιστικές συνθήκες.

Μελετώντας τις διαφορές μας, θα ήταν παράλογο να καταλή­ξουμε στο συμπέρασμα ότι κάθε άντρας ταιριάζει με την περιγρα­φή του αντρικού πρότυπου και κάθε γυναίκα με του γυναικείου. Στην πραγματικότητα, δεν είναι όλοι οι άντρες ίδιοι μεταξύ τους – το ίδιο συμβαίνει και με τις γυναίκες. Σίγουρα είναι παραπλανητι­κό να δημιουργήσουμε ένα στερεότυπο πρότυπο για τη γυναίκα ή για τον άντρα. Ο “πραγματικός” άντρας έχει μια ποικιλία από ιδιότητες και χαρακτηριστικά που είναι και αντρικά και γυναικεία. Η “πραγματική” γυναίκα έχει κι αυτή μια ανάλογη ποικιλία από χαρακτηριστικά και ιδιότητες που είναι και γυναικείες και αντρι­κές. Σίγουρα υπάρχουν ορισμένες χαρακτηριστικές διαφορές ανά­μεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Γενικά, οι άντρες ταυτίζονται ως επί το πλείστον με τις αντρικές ιδιότητες, ενώ οι γυναίκες με τις γυναικείες. Αυτές θα είναι το κέντρο της εξερεύνησής μας.

Το πρόβλημα, όταν γενικεύονται οι διαφορές των φύλων, είναι ότι ίσως οι άνθρωποι αρχίσουν ν’ αναρωτιούνται μήπως συμβαίνει κάτι το παράξενο μ’ αυτούς, αν τυχόν και δεν ται­ριάζουν με το πρότυπο. €ίναι κουραστικό -όταν κάνουμε μια γενίκευση- να επαναλαμβάνουμε συνέχεια ότι πιθανόν να συμ­βαίνει το ίδιο και σε άτομα του αντίθετου φύλου. Για να απο­φύγουμε τη σύγχυση, θεωρείστε ότι όλες οι γενικεύσεις που θα γίνονται σχετικά με τους άντρες είναι περιγραφή της αντρικής πλευράς σας, κι αυτές που θα γίνονται για τις γυναίκες, θα αφορούν τη θηλυκή πλευρά σας.

Αρχικά, η ταξινόμηση αυτή μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Η αντιστροφή των ρόλων και το ανακάτεμα των φύλων χαρακτη­ρίζουν τη σημερινή κοινωνία μας. Οι γυναίκες έχουν απαρνηθεί ορισμένες θηλυκές πλευρές τους για να αναπτύξουν άλλες που θεωρούνται περισσότερο αντρικές. Με άλλα λόγια, ως ένα σημείο έχουν αποβάλει χαρακτηριστικά της γυναικείας τους πλευράς και καλλιεργούν άλλα πιο ανδροπρεπή. Οι άντρες, απ’ την άλλη, έχουν αποβάλει πολλά από τα αντρικά χαρακτηριστικά τους για να αναπτύξουν περισσότερο τη γυναικεία πλευρά τους.


Διαβάστε τη συνέχεια στο http://www.iator.gr