Νέο πρόγραμμα για την απασχόληση 6.000 ανέργων

Νέο πρόγραμμα για την απασχόληση 6.000 ανέργων

 

 

 

 

 Υπουργική απόφαση για την απασχόληση επιπλέον 6.000 ανέργων μέσω επιχορήγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Συγκεκριμένα, τροποποιείται προηγούμενη απόφαση, αναφέρει η http://www.naftemporiki.gr/( 31172/490/12-9-2014 – ΦΕΚ 2482/Β/17-9-2014) και αυξάνεται από 5.000 σε 11.000 ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών που μπορούν να  απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται, για την κάλυψη κατά ανώτατο όριο δύο θέσεων, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

    Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
    Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
    Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
    Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η επιχορήγηση για τους ωφελούμενους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί άμεσα από τον ΟΑΕΔ  και είναι συνολικού προϋπολογισμού 59,4 εκατ. ευρώ.

Το κόστος υλοποίησής του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανσιμού, στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις.