ΔΕΠΥ: Ο εγκέφαλος δεν αναγνωρίζει τις εκφράσεις θυμού

ΔΕΠΥ: Ο εγκέφαλος δεν αναγνωρίζει τις εκφράσεις θυμού

 

 

 

Η ικανότητα αναγνώρισης των χαρακτηριστικών της έκφρασης ενός προσώπου από τα παιδιά με ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) εξετάστηκε από ερευνητές μετρώντας την αιμοδυναμική απόκριση στον εγκέφαλο. Το πόρισμα της έρευνας έδειξε ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ σημείωσαν σημαντική αιμοδυναμική απόκριση στην ευτυχισμένη έκφραση, αλλά όχι στις εκφράσεις θυμού.

Η έλλειψη προσοχής, η υπερκινητικότητα και η παρορμητική συμπεριφορά των παιδιών με ΔΕΠΥ μπορεί να δημιουργήσει μία σειρά κοινωνικών προβλημάτων, ενώ δεν αποκλείεται ο αποκλεισμός τους από διάφορες δραστηριότητες. Πρόσφατη μελέτη έρχεται να προσθέσει ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τη συναισθηματική έκφραση άλλων προσώπων.

Η έρευνα

Η ερευνητική ομάδα απαρτίζονταν από τον καθηγητή Ryusuke Kakigi του Εθνικού Ινστιτούτου Φυσιολογικών Επιστημών, τον καθηγητή Masami Κ. Yamaguchi και τον επίκουρο καθηγητή Hiroko Ichikawa του Πανεπιστημίου Chuo. Οι ερευνητές εξέτασαν στα παιδιά με ΔΕΠΥ την ικανότητα αναγνώρισης της έκφρασης των χαρακτηριστικών ενός προσώπου μετρώντας την αιμοδυναμική απόκριση στον εγκέφαλο. Τα αποτελέσματα των δεδομένων ήταν αξιοπρόσεχτα. Η νευρωνική βάση της αναγνώρισης της έκφρασης του προσώπου είναι διαφορετική από εκείνη των φυσιολογικών παιδιών.

Η ερευνητική ομάδα έδειξε εικόνες με ευτυχισμένες εκφράσεις ή εκφράσεις θυμού σε 13 παιδιά με ΔΕΠΥ και σε 13 φυσιολογικά παιδιά προσδιορίζοντας τη θέση του εγκεφάλου που ενεργοποιούνταν εκείνη τη στιγμή. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποίησαν μη επεμβατική φασματοσκοπία εγγύς υπερύθρου για τη μέτρηση της δραστηριότητας του εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα ήταν ότι τα φυσιολογικά αναπτυσσόμενα παιδιά παρουσίασαν σημαντική αιμοδυναμική απόκριση τόσο στις ευτυχισμένες εκφράσεις όσο και στις εκφράσεις θυμού στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου.

Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά με ΔΕΠΥ παρουσίασαν σημαντική αιμοδυναμική απόκριση μόνο στην ευτυχισμένη έκφραση, ενώ δεν παρατηρήθηκε δραστηριότητα στον εγκέφαλο κατά τις εκφράσεις θυμού. Αυτή η διαφορά στη νευρωνική βάση για την αναγνώριση της έκφρασης του προσώπου μπορεί να είναι υπεύθυνη για την έλλειψη κοινωνικής αναγνώρισης και τις περιορισμένες φιλίες τους.


MykonosDaily.gr σε συνεργασία με το http://www.flowmagazine.gr