Δράσεις για την προώθηση του Ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό

Δράσεις για την προώθηση του Ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό

 
Περισσότεροι από 60 οινοπαραγωγοί όλης της χώρας συμμετείχαν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στην παρουσίαση των νέου generic προγράμματός της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου.
 
Η ΕΔΟΑΟ προσκάλεσε όλα τα οινοποιεία της χώρας και παρουσίασε τις νέες δράσεις για την προώθηση του Ελληνικού κρασιού που σχεδιάζονται για το 2015 και αφορούν την ήδη ανεπτυγμένη αγορά της Αμερικής αλλά και την αγορά της Κίνας, ως και το σχεδιασμό για την καινούρια-ταχύτατα αναπτυσσόμενη-αγορά της Αυστραλίας.
 
 
Στην αρχή της εκδήλωσης απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους ο Πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ κ. Καφούρος. Τις παρουσιάσεις ξεκίνησε ο κ. Αρκουμάνης ο οποίος, αφού αποτίμησε το σημαντικό έργο που έχει γίνει όλες τις προηγούμενες χρονιές στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΚΟΑ, ανέπτυξε το πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει η ΕΔΟΑΟ για τη νέα περίοδο καλύπτοντας όλες τις Χώρες που πρόκειται να αναπτυχθούν δράσεις: ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Αυστραλία. 
 
 
Στη συνέχεια η υπεύθυνη του γραφείου Οίνου της Αμερικής, κα Πέρπερα, έκανε έναν απολογισμό των μέχρι τώρα ενεργειών που οδήγησαν το Ελληνικό κρασί σε πολύ υψηλή αναγνωρισιμότητα στην απαιτητική αγορά της Αμερικής και του Καναδά. Η κυρία Πέρπερα έθεσε επίσης το πλαίσιο των νέων δράσεων στις δύο χώρες για το 2015, που πλέον δίνουν έμφαση στην άμεση προσέγγιση των καταναλωτών αλλά και στο άνοιγμα των δύο σημαντικών μονοπωλίων του Καναδά. 
 
 
Στο τέλος πήρε το λόγο η κα Μπλούχου, κάνοντας μια πρώτη καταγραφή των δράσεων που σχεδιάζονται για την Αυστραλία, η οποία εγείρει ως μια αγορά με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και με σημαντικό ενδιαφέρον για το Ελληνικό κρασί. Οι σχεδιαζόμενες δράσεις βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία που έως τώρα το Ελληνικό κρασί έχει αποκομίσει από την παρουσία του σε ήδη αναπτυγμένες αγορές του εξωτερικού.
 
 
Η ΕΔΟΑΟ καλεί όλους τους Έλληνες παραγωγούς να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις της ώστε να ενημερώνονται αναλυτικά για τις εξελίξεις που αφορούν στον κλάδο.