2ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός για εφήβους

2ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός για εφήβους

 

 

Μετά την επιτυχημένη πρώτη προσπάθεια η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», πραγματοποιεί φέτος τον 2ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης – Διηγήματος. 

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», η σπουδαιότερη, αρχαιότερη, ιστορική Βιβλιοθήκη του τόπου, μετά εκείνη των Αθηνών – και μια από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόλογες Βιβλιοθήκες της Ευρώπης – ιδρύθηκε το 1792 σαν παράρτημα της Μεγάλης Σχολής της Χίου. 

Ο πνευματικός πλούτος της αμύθητος: ανεκτίμητες συλλογές βιβλίων (υπολογίζονται σε 250.000 τόμους, μεταξύ των οποίων και η δωρεά του Μεγάλου Ναπολέοντα προς τον Αδαμάντιο Κοραή «Déscription de l’ Egypte», αποτελούμενη από 14 εικονογραφημένους τόμους, έκδοσης 1809-1822), καθώς και αναρίθμητα χειρόγραφα, περιοδικά, εφημερίδες, πίνακες, νομίσματα, κειμήλια και χάρτες, που δώρισαν ο Αδαμάντιος Κοραής και τόσοι άλλοι μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι, τόσο της ημεδαπής, όσο και της αλλοδαπής.

Ο διαγωνισμός είναι χωρισμένος σε κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία με την ακόλουθη δομή:

Δεύτερος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης από 19 χρόνων και άνω

Δεύτερος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διηγήματος από 19 χρόνων και άνω

Δεύτερος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης από 14 έως 18 χρόνων

Δεύτερος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διηγήματος από 14 έως 18 χρόνων

Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2014. Η αξιολόγηση θα γίνει από εννεαμελής επιτροπή από διακεκριμένους κριτές (δύο Καθηγητές Φιλοσοφικής, δύο φιλόλογοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύο δημοσιογράφοι και τρεις έγκριτοι λογοτέχνες) τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν προσεχώς. 

Οι βραβεύσεις θα γίνουν τον Αύγουστο του 2014, στα πλαίσια σειράς εκδηλώσεων του Ιδρύματος. 

Όροι συμμετοχής:

α. Κατατίθενται σε τρία (3) αντίγραφα, πέντε (5) ποιήματα σε Α4 (γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμμάτων 12) που δε θα υπερβαίνουν τις δέκα (10) σελίδες συνολικά (στο διαγωνισμό ποίησης).

β. Κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα (1) διήγημα σε Α4 (γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμμάτων 12) από τρεις (3) έως δέκα (10) σελίδες (στο διαγωνισμό διηγήματος).

Περισσότερες πληροφορίες: www.koraeslibrary.gr, τηλ. 22710-44246.