Τα τρίτροχα και τετράτροχα άνω των 50 κυβικών στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου

Τα τρίτροχα και τετράτροχα άνω των 50 κυβικών στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 
Για την ερχόμενη Παρασκευή 7/11 έχει οριστεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα από τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν είναι το ποσοστό των τρικύκλων ή τετράκυκλων οχημάτων άνω των 50cc που θα επιτρέπεται να προμηθεύονται και να ενοικιάζουν οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσυκλετών.
 
Η απόφαση αναμένεται με ενδιαφέρον καθώς μέχρι πρόσφατα στην Μύκονο επιτρέπονταν η κυκλοφορία δικύκλων μέχρι 50 κυβικών εκατοστών, στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν και οι "γουρούνες" ενώ πλέον εκτός από τις μικρές, στο κατώφλι της Μυκόνου φαίνεται να ετοιμάζονται να περάσουν και οι μεγαλύτερου κυβισμού τετράχρονες "γουρούνες" και όχι μόνο.
 
Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :
 1) Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου έτους 2014 κατόπιν της Α.Ο.Ε. 96/2014.
 2) Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου στο Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.
 3) Περί καθορισμού εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.
 4) Περί καθορισμού ανωτάτου ποσοστού τρίκυκλων ή τετράκυκλων οχημάτων άνω των 50 c.c. των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσυκλετών.
 5) Περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης και εκτέλεσης εργασιών στην Ο.Τ.Ε. Α.Ε. εντός του οδικού δικτύου του Δήμου Μυκόνου.
 6) Τροποποίηση της υπ' αρ. 123/2014 απόφασης του Δ.Σ. Μυκόνου 'περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυκόνου'.
 7) Τροποποίηση της υπ' αρ. 138/2014 απόφασης του Δ.Σ. Μυκόνου 'περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων του Δήμου Μυκόνου για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. στις Τράπεζες'.
 8) Περί έγκρισης από το Δ.Σ. Μυκόνου του Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου. 
 9) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κλπ. 
 
 
Η συνεδρίαση ξεκινά στις 6:00 το απόγευμα.