Δημιουργία Info-kiosk στην Άνω Μερά

Δημιουργία Info-kiosk στην Άνω Μερά

 

 

 

 

Με την υπ' αριθμόν 150/2014 απόφαση του, στις 25 οκτωβρίου 2014, το Δημοτικό Συμβούλιο, οφόφωνα ενέκρινε την υποβολή πρότασης στο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ
«Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων  Α.Ε.»  για την κατασκευή και  τοποθέτηση  περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης (info kiosk) στην κεντρική πλατεία της Άνω Μεράς Μυκόνου.