Αρνητικός ο Δήμος Μυκόνου στις άδειες για το πλανόδιο εμπόριο για το 2015

Αρνητικός ο Δήμος Μυκόνου στις άδειες για το πλανόδιο εμπόριο για το 2015

 

 


Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4264/2014 ο αριθμός των αδειών άσκησης   υπαίθριου   εμπορίου,   καθώς   και   το   ύψος   και   ο   τρόπος   είσπραξης   του καταβαλλόμενου  τέλους  ανά  άδεια  και  θέση  καθορίζονται με απόφαση  του  οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Το άρθρο 28 του ίδιου  Νόμου  εξάλλου  αναφέρει  ότι  με  απόφαση  του  οικείου  Περιφερειάρχη,  μετά  από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι λοιπές υπαίθριες αγορές και ιδίως  οι  Κυριακάτικες  αγορές  παλαιοπωλών  και  συναφών  επιτηδευματιών,  οι  αγορές συλλεκτών, οι  αγορές  βιβλίων,οι ειδικές παραδοσιακές    τοπικές αγορές συμπεριλαμβανομένων και των Κυριακάτικων αγορών που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ελήφθη απόφαση απο το το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου και συγκεκριμένα η υπ' αριθμ 140/2014, την  25 Οκτωβρίου 2014,με θέμα την "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος",όπου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η μή χορηγηση αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2015.