Ποιες αλλαγές επέρχονται στις εμπορικές πρακτικές

Ποιες αλλαγές επέρχονται στις εμπορικές πρακτικές

 

 

Ριζικές αλλαγές στις εμπορικές πρακτικές θα επιφέρει ο Κώδικας Δεοντολογίας που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης με σχετική απόφαση, ώστε η εφαρμογή του να καταστεί υποχρεωτική.
 Ο νέος κώδικας, που παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα σήμερα η http://www.naftemporiki.gr/  θα έχει οριζόντια ισχύ στην αγορά.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει την απελευθέρωση των προσφορών και των προωθητικών ενεργειών, τόσο προς τη συχνότητα όσο και τη διάρκεια, την καθιέρωση της «γωνιάς του στοκ» για τις εμπορικές επιχειρήσεις, τον ορισμό της «τιμής γνωριμίας» για τους καταναλωτές, τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου όπου θα προαναγγέλλονται οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες όλων των επιχειρήσεων, καθώς και ένα δεύτερο, επίσης ηλεκτρονικό, μητρώο για τις καταγγελίες, αλλά και τη θεσμοθέτηση των αρχών δεοντολογίας για την προστασία των καταναλωτών.