Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES

 

 

 

 Το πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES» (Your first EURES job — YfEj) βρίσκεται πλέον σε εφαρμογή, αναφέρει το http://www.flowmagazine.gr.

 Αποτελεί μια από τις κυριότερες δράσεις της Νεολαίας σε κίνηση, καθώς και της πρωτοβουλίας «Ευκαιρίες για τους νέους». Η Νεολαία σε κίνηση είναι μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων για την εκπαίδευση και την απασχόληση που απευθύνεται στους νέους της Ευρώπης. Ξεκίνησε το 2010 στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η συνολική ευθύνη του έργου ανατέθηκε στη ManpowerGroup Greece από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλοντας για άλλη μία φορά στη διαμόρφωση πρακτικών λύσεων για την ανεργία στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά η χώρα μας συμπεριλήφθηκε σε ένα παρόμοιας εμβέλειας  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας.

Πιο ειδικά, πρόκειται για ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με στόχο να βοηθήσει τους εργοδότες να αναζητήσουν ειδικευμένο προσωπικό, και τους νέους Ευρωπαίους να βρουν απασχόληση ή ευκαιρίες κατάρτισης μέσα από την εργασία σε κάποιο άλλο κράτος-μέλος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 18-30 ετών από τον χώρο των τουριστικών επαγγελμάτων για την 6μηνη πρακτική τους άσκηση σε χώρες όπου ο τουρισμός είναι ζωτικής σημασίας, όπως στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.

Το YfEj με την υποστήριξη της ManpowerGroup δίνει λύση στο πρόβλημα της προαπαιτούμενης εμπειρίας κατά την είσοδο των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας. Πώς; Προσφέρει την ευκαιρία στους νέους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν δυνατά εφόδια για μία μελλοντική θέση εργασίας στη χώρα τους. Παράλληλα, το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες όπως εύρεση των κατάλληλων συνεργατών, επιλογή και παροχή συμβουλών, προκαταρκτική εκπαίδευση, οικονομική στήριξη και  τοποθέτηση τουλάχιστον 200 νέων ανθρώπων σε βιώσιμες θέσεις εργασίας/πρακτικής άσκησης σε μια χώρα της ΕΕ, διαφορετική από τη χώρα κατοικίας τους, σε τομείς στους οποίους υπάρχει διαπιστωμένη έλλειψη κατάλληλου προσωπικού: Τουρισμός στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία και Υψηλή Τεχνολογία στην Ολλανδία.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Για να βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς σημείο επαφής καθώς και τους όρους συμμετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.yourfirsteuresjob.gr και ακολουθήστε τους σχετικούς συνδέσμους.

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα;

    Οδηγός για την «Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES»

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

    EURES, η ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα

https://ec.europa.eu/eures

    Ιστότοπος της «Νεολαίας σε κίνηση»

http://ec.europa.eu/youthonthemove