Μέχρι 14 Νοεμβρίου οι ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΔΕΥΑΜ

Μέχρι 14 Νοεμβρίου οι ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΔΕΥΑΜ

 

 

 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜ οι οφειλετες με ληξιπρόθεσμες οφειλές ως τις 30 Σεπτεμβρίου ότι μπορούν να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 4304/2014. 

Η αίτηση οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει στα γραφεια της ΔΕΥΑΜ μέχρι 14 Νοεμβρίου 2014. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι από 1ης Νοεμβρίου οι πληρωμές που αφορούν την ΔΕΥΑΜ γίνονται μέσω τραπέζης.