Σύμφωνο συμβίωσης, η μοντέρνα ένωση!

Σύμφωνο συμβίωσης, η μοντέρνα ένωση!

 

 

 

Αν μέχρι τώρα γνωρίζατε ότι ένα ζευγάρι μπορεί να ενωθεί μόνο με θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο, κάνετε λάθος! Έρχεται το Σύμφωνο Συμβίωσης για να αναθεωρήσετε. Μια μοντέρνα ένωση που πραγματοποιείται σε χρόνο dt!, σύμφωνα με το http://www.flowmagazine.gr

Το σύμφωνο συμβίωσης, αποτελεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφεται σε συμβολαιογράφο από δύο άτομα ενήλικα και ερωτευμένα που θέλουν να οργανώσουν την συμβίωση τους με αυτό τον τρόπο.

Με το σύμφωνο συμβίωσης, και οι υποχρεώσεις αλλά και τα πλεονεκτήματα και των δύο, είναι ίδια με εκείνα που θα είχαν αν είχαν κάνει πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο.

Στο θέμα του παιδιού, δεν αλλάζει τίποτα, το παιδί παίρνει το επίθετο που το ζευγάρι έχει αποφασίσει και το δηλώνουν απλά στο συμβολαιογράφο.

Σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται

Το σύμφωνο συμβίωσης, απαγορεύεται ανάμεσα σε συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τετάρτου βαθμού, καθώς επίσης και μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας. Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος από τους δύο είναι ήδη παντρεμένος ή διατηρεί άλλη σχέση με Σύμφωνο Συμβίωσης.

Όσον αφορά τα περιουσιακά...

Τα περιουσιακά στοιχεία του ζευγαριού που αποφασίζει να ενωθεί με αυτό τον τρόπο, ρυθμίζονται με το Σύμφωνο ή με μετέπειτα συμβολαιογραφικό έγγραφο. Το ίδιο ισχύει και για όσα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια του Συμφώνου.

Σε περίπτωση που ένας από τους δύο αποβιώσει κατά τη διάρκεια του Συμφώνου, αυτός που είναι εν ζωή έχει το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας.

Αν υπάρχουν κληρονόμοι Α’ βαθμού, ο σύντροφος κρατάει το 1/6 της κληρονομιάς, ενώ αν υπάρχουν άλλου βαθμού κληρονόμοι το 1/3. Τέλος αν είναι ο μοναδικός κληρονόμος, δικαιούται ολόκληρη την περιουσία.

Για όσα έχει αποκτήσει το ζευγάρι κατά τη διάρκεια του συμφωνητικού και δεν έχει γίνει συμφωνία, σε αυτή την περίπτωση, κάθε σύντροφος κρατάει ότι απέκτησε με δική του συμβολή σε περίπτωση «διαζυγίου».

Διατροφή;

Σε περίπτωση που το ζευγάρι έχει αποκτήσει παιδί ή παιδιά, διατροφή δίνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει δυσκολία επιβίωσης ή στην περίπτωση που κάτι τέτοιο έχει προβλεφθεί στο σύμφωνο.

Πως λύνεται το σύμφωνο;

Σε περίπτωση που θέλουν και οι δύο σύντροφοι τη λήξη του, το Σύμφωνο Συμβίωσης λύνεται αυτόματα με ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στην περίπτωση που το επιθυμεί μόνο ο ένας, με μια συμβολαιογραφική δήλωση που κοινοποιεί στον πρώην σύντροφο του με δικαστικό επιμελητή.

Tips: Οι ρομαντικοί το πολεμούν γιατί θεωρούν ότι έτσι υποβαθμίζεται η αξία της οικογένειας.

Οι ψυχολόγοι θεωρούν ότι με το Σύμφωνο αυτό οδηγούμαστε στο μοντέλο της μονογονεϊκής οικογένειας.