Ποια σωματεία έλαβαν επιχορήγηση από το Δήμο Μυκόνου

Ποια σωματεία έλαβαν επιχορήγηση από το Δήμο Μυκόνου

 

 
Το ποσό των 41.000€ διέθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο σε Συλλόγους και Αθλητικά Σωματεία για το 2014. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος το ποσό αυτό θα διπλασιαστεί με την επικείμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού που θα γίνει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
 
Την επιχορήγηση έλαβαν 3 Αθλητικά Σωματεία, 2 Πολιτιστικοί Σύλλογοι και το τοπικό τμήμα Ναυτοπροσκόπων που είχαν καταθέσει σχέδιο δράσης. Συγκεκριμένα επιχορηγήσεις έλαβαν:
 
Α.Ο. Μυκόνου 20.000€
Α.Σ. Άνω Μεράς 10.000€
Γυμναστικός Σύλλογος 3.000€
Πολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου 5.000€
Σύλλογος Γυναικών Ανωμερίτισσες 1.500€
Ναυτοπρόσκοποι 1.500€ 
 
Όπως ανέφερε ο αρμόδιος για τα οικονομικά Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Γκέλος από την προσεχή χρονιά θα ζητείται πέρα από το σχέδιο δράσης και έκθεση πεπραγμένων με τα προϋπολογισθέντα και τα πραγματοποιηθέντα, όπως και τα ταμειακά διαθέσιμα των Συλλόγων για να έχει εικόνα το Δ.Σ. για τις δραστηριότητες τους, πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Με την πρόταση συμφώνησαν και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Η νέα επιχορήγηση ύψους 40.000€ θα δοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.