Παραμονή χωρίς όριο για τους ξένους που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα

Παραμονή χωρίς όριο για τους ξένους που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα

 

 

 

Την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου το οποίο προβλέπει την παροχή άδειας παραμονής στους κατοίκους τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητα στην Ελλάδα αξίας άνω των 250.000 ευρώ προωθεί η κυβέρνηση και θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.
 
Όπως αναφέρει σήμερα σε άρθρο της η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ στις αλλαγές, οι οποίες έχουν στόχο να διευκολύνουν την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα στον τομέα των ακινήτων, θα περιλαμβάνονται:
 
- Η δυνατότητα παροχής ιθαγένειας και στους κατοίκους τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητα στην Ελλάδα με τις ίδιες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα για όσους θέλουν να την αποκτήσουν.
 
- Δικαίωμα παραμονής και για τους ανιόντες συγγενείς των ιδιοκτητών ακινήτων που κατέχουν τη σχετική άδεια. Σήμερα ο νόμος ορίζει ότι δικαίωμα παραμονής έχουν μόνο η σύζυγος και τα τέκνα του ιδιοκτήτη.
 
- Η πενταετής άδεια θα γίνει αορίστου με υποχρέωση ανανέωσης κάθε πέντε χρόνια
 
- Στην περίπτωση που η ιδιοκτησία που έχει αποκτηθεί μεταβιβαστεί στη διάρκεια της πενταετίας, ο νέος ιδιοκτήτης, εφόσον προέρχεται από τρίτη χώρα, θα μπορεί αυτόματα να πάρει άδεια παραμονής (εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις), ενώ αυτόματα θα χάνει την άδεια ο προηγούμενος.