21 θέσεις για την κοινωφελή εργασία στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου

21 θέσεις για την κοινωφελή εργασία στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου

 

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πρόσληψη 27.948 ανέργων μέσω ΟΑΕΔ σε διάφορους τομείς του δημόσιου τομέα. Η προκήρυξη έχει λάβει ήδη το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ και αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσίευσε ο Ελεύθερος Τύπος οι θέσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα στις Κυκλάδες καθορίζονται ως εξής:
 

Θέσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα
 

Άνδρου 16
Θήρας 45
Κέας – Κύθνου 19
Μήλου 28
Μυκόνου 21
Νάξου 31
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τα πτυχία και διπλώματα ανά ειδικότητα, γίνονται δεκτά και το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.