Από τον Υπ. Οικονομικών η απόφαση για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Από τον Υπ. Οικονομικών η απόφαση για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

 

 

 
 
Και τους αιγιαλούς αφορά η φορολογική τροπολογία που κατέθεσε χθες η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την διάθεση δημοσίων εγγράφων στη Δημόσια Διοίκηση.
 
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η naftemporiki για την διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας σε περιπτώσεις αξιοποίησης δημοσίων κτημάτων ορίζεται ότι:
 
α) για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού η απόφαση εκδίδεται από τον υπουργό Οικονομικών. Το αντάλλαγμα καθορίζεται ανά πενταετία με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά την διάρκεια της πενταετίας αν διαπιστωθεί σημαντική αύξηση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου. Η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που έχουν χαρακτηριστεί Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, καθώς και των επ’ αυτών νομίμως υφισταμένων συστατικών και παραρτημάτων, διενεργείται με απόφαση του φορέα διοίκησης των κτημάτων,
 
β) για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης υποβάλλεται αίτηση του κυρίου της επένδυσης ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.