Συνεχίζουν την λειτουργία τους τα σφαγεία τεσσάρων νησιών στις Κυκλάδες

Συνεχίζουν την λειτουργία τους τα σφαγεία τεσσάρων νησιών στις Κυκλάδες

 

 

 

Μετά από σχετικά αιτήματα των  Δημάρχων και κατόπιν των σχετικών  προτάσεων των κ .κ.  Επάρχων καθώς και του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Φιλήμωνα Ζαννετίδη, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε την συνέχιση μέχρι την 01-06-2015 της λειτουργίας  των παλαιών σφαγείων Άνδρου, Κέας , Κύθνου  και Ίου, δίνοντας το χρονικό περιθώριο στους Δήμους να προσαρμοστούν στις  απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις σφαγειοτεχνικές υποδομές των μικρών νησιών.