Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοινώνει νέο κύκλο δωρεών

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοινώνει νέο κύκλο δωρεών

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του τελευταίου κύκλου δωρεών ενέκρινε 88 νέες δωρεές, συνολικού ύψους €26,8 εκατομμυρίων, για τη στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών (ΜΚΟ) και προγραμμάτων, η δράση των οποίων αναμένεται να δημιουργήσει θετικά και διαχρονικά οφέλη τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο, όπως αναφέρει το epixeiro.gr

Οι 88 αυτές νέες δωρεές εντάσσονται στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ευθυγραμμίζονται με τη γενικότερη φιλοσοφία του Ιδρύματος, να στηρίζει πρωτοβουλίες που, αφενός, προσφέρουν άμεση στήριξη στους συνανθρώπους μας σε ανάγκη και, αφετέρου, είναι ικανές να επιφέρουν αισθητή αλλαγή και να συμβάλουν στη μακροχρόνια ανάπτυξη των κοινωνιών και των μελών τους. Αρκετές από αυτές τις νέες δωρεές αποτελούν μέρος της τριετούς πρωτοβουλίας του Ιδρύματος, ύψους €100 εκατομμυρίων, για τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί, όσο και της πρωτοβουλίας του, ύψους επιπλέον €100 εκατομμυρίων, για τη συμβολή στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη νέα γενιά της χώρας.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δήλωσε: «Μέσα από το νέο κύκλο δωρεών του το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενισχύει περαιτέρω τις δράσεις του, με σκοπό τη στήριξη των συνανθρώπων μας που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του σήμερα, αλλά και της νέας γενιάς, τα έργα της οποίας θα μας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αύριο. Ελπίζουμε πως αυτές οι νέες δωρεές, τόσο στοχευμένες όσο και πολυσυλλεκτικές, θα συμβάλλουν, με τον τρόπο τους, στο επόμενο, πιο σταθερό και αισιόδοξο, βήμα».

Οι 88 νέες δωρεές που εγκρίθηκαν, αφορούν τους τέσσερις βασικούς προγραμματικούς τομείς δράσης του Ιδρύματος:

    Τέχνες και Πολιτισμός

Με γνώμονα την παραδοχή ότι οι Τέχνες και ο Πολιτισμός μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική ευημερία ολόκληρης της χώρας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενέκρινε συνολικά 20 δωρεές, ύψους €6.73 εκατομμυρίων, με στόχο αυτές να καταστήσουν ευκολότερη την πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στις Τέχνες, να προωθήσουν την Ελληνική τέχνη στο εξωτερικό, να στηρίξουν δημιουργικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και ξένων ταλαντούχων καλλιτεχνών, αλλά και να διαδώσουν τον ελληνικό πολιτισμό σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

    Παιδεία

Λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδική ιδιότητα της Παιδείας να θέτει στέρεα θεμέλια για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, το Ίδρυμα μέσω 29 δωρεών, ύψους €4.58 εκατομμυρίων, στηρίζει την υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την χορήγηση προγραμμάτων υποτροφιών, αλλά και την παροχή των απαραίτητων υποδομών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα στην Ελλάδα και διεθνώς.

    Υγεία και Αθλητισμός

Μέσω 16 νέων δωρεών, ύψους €10.23 εκατομμυρίων, ο βασικός σκοπός του Ιδρύματος είναι να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας όλων όσοι έχουν εντονότερη ανάγκη και, ταυτόχρονα, να συνεισφέρει στη διεύρυνση της προσβασιμότητας σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Επιπλέον, οι νέες αυτές δωρεές θα προσφέρουν στήριξη σε νέους αθλητές και θα συμβάλλουν στην προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, προάγοντας παράλληλα τον αθλητισμό σε παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

    Κοινωνική Πρόνοια

Με 23 νέες δωρεές, ύψους €5.25 εκατομμύριων, το Ίδρυμα στηρίζει προγράμματα και οργανισμούς που εργάζονται για την αντιμετώπιση της φτώχειας, υποστηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ παράλληλα προωθούν την ενδυνάμωση και ανάπτυξη του κοινωφελούς τομέα.