Με κατασχέσεις απειλείται το Δημόσιο για οφειλές προς ιδιώτες

Με κατασχέσεις απειλείται το Δημόσιο για οφειλές προς ιδιώτες

 

 

 
Την άμεση καταβολή των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες μέσω έκδοσης διαταγής πληρωμής αλλά και την επιβολή κυρώσεων που αφορούν ακόμα και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου εφόσον το τελευταίο, δεν καταβάλλει τα οφειλόμενα προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με την Καθημερινή.
 
Εναρμονιζόμενο, έστω και καθυστερημένα, με κοινοτική οδηγία του 2004 το υπουργείο Δικαιοσύνης, κατήρτισε νομοσχέδιο για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται ως προς τις αξιώσεις ιδιωτών από συμβάσεις που έχουν συναφθεί με το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής.
 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο, οι ιδιώτες θα μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια, ζητώντας την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου. Η εν λόγω διαδικασία αφορά μόνο χρηματικές αξιώσεις μη αμφισβητούμενες, δηλαδή εκκαθαρισμένες και απαιτητές, ενώ ο νέος νόμος δεν αφορά απαιτήσεις που προέρχονται από φορολογικές υποχρεώσεις, πχ. επιστροφή φόρων ή καταβολή ΦΠΑ.
 
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ακόμη «μέσο πίεσης» του Δημοσίου προκειμένου να «ανακουφιστούν» οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες που συναλλάσσονται με αυτό αναμένοντας την πληρωμή τους... επ’ αόριστον.
 
Βεβαίως, οι κατασχέσεις θα αφορούν μόνο την ιδιωτική δημόσια περιουσία και όχι σε κατασχέσεις υπουργείων, κρατικών κτιρίων, νοσοκομείων κ.τ.λ.
 
Ωστόσο θα μπορούν να κατάσχονται κτίρια που μισθώνει το Δημόσιο ή έχουν περιέλθει στην κυριότητά του με διάφορες διαδικασίες.