Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο της Τήνου

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο της Τήνου

Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στις 18:30 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο της Τήνου. Τα θέματα που θα ααπσχολήσουν την συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα: 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο:
Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος, για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ΓΕΦ Τήνου, προς αποφυγή και άλλης ταλαιπωρίας των φορολογουμένων πολιτών.
 
 
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δύο γηπέδων καλαθοσφαίρισης».

 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου νήσου Τήνου: Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου – Αποπεράτωση». 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α), στην θέση «Μάρμαρα», της Τοπικής Κοινότητας Δύο Χωρίων του Δήμου Τήνου».
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μελέτης προμήθεια φορητών ρυμουλκούμενων συστημάτων βιολογικής φίλτρανσης ακαθάρτων.
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου Κανονιστικής απόφασης, για την διαχείριση του υδάτινου δυναμικού, για την Π.Ε. Κυκλάδων.
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς δύο (2) αγαλμάτων, από τον κ. Δημήτριο Καλιγερόπουλο, υπέρ της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων.
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση αντικατάστασης των αναδόχων εκπόνησης της μελέτης «Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Χώρας Τήνου».
 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση αντικατάστασης των αναδόχων εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Πολεοδόμησης Οικισμών Δήμου Τήνου, Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Ιωάννη Πόρτο, Αγ. Σώστη και Λυχναφτιάς».
 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας και εγκατάστασης μονάδας κομποστοποίησης», μετά την άγονη διεξαγωγή δύο (2) πρόχειρων διαγωνισμών και μίας διαπραγμάτευσης.
 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση της 62/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.
 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Χορήγηση άδειας στον ΟΤΕ Α.Ε, για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών προς άρση καλωδιακών βλαβών στον Δήμο Τήνου.
 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Ψήφιση πίστωσης οργάνωσης αιμοδοσίας, για την στήριξη της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Τήνου.
 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Εξέταση αιτήματος Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου του Δήμου Τήνου, για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2012, του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου».
 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2013, του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου».
 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη χώρου Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων Τήνου» και έγκριση τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος.
 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση σύνθεσης μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για σφράγιση ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Εστιατόριο – Καφετέρια – Σνακ Μπαρ» του Στυλιανού Κρητικού του Μάρκου, στην Λεωφ. Σταυρού Κιονίων.
 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Επικαιροποίηση της 67/2012 απόφασης του Δ.Σ., για την σύσταση στο Δήμο Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.
 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων.
 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου «Κατασκευή Κέντρου Σίτισης και Παροχής Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας ευπαθών Ομάδων πληθυσμού στη Νήσο Τήνο».
 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση χρηματικού  βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών, ενόψει εορτών και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.