Πληροφορίες για τους γονείς σχετικά με τα διαδικτυακά παιχνίδια

Πληροφορίες για τους γονείς σχετικά με τα διαδικτυακά παιχνίδια

 

 


Τα σημερινά παιδιά ζουν όλο και περισσότερο σε έναν εικονικό κόσμο! Για την καλύτερη προστασία τους είναι απαραίτητη η ενημέρωση των γονέων για τα διαδικτυακά παιχνίδια και η παρακολούθηση εκ μέρους τους της ορθής χρήσης τους από τα παιδιά τους.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτών εξέδωσε πρόσφατα ένα έντυπο που παρέχει χρήσιμες συμβουλές, προς τους γονείς, για την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών από την ενασχόληση τους με τα διαδικτυακά παιχνίδια και την αποφυγή ανεπιθύμητων χρεώσεων. 

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να διαβάσετε στις σχετικές πληροφορίες.