Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το μεσημέρι

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το μεσημέρι

 

 

 
Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το αύριο Σάββατο 25 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 2 το μεσημέρι και περιλαμβάνει τα εξής θέματα:  
 
1) Απόφαση Δ. Σ. για την κατάρτιση Κανονισμού Διαβούλευσης του Δήμου Μυκόνου, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 
2) Συμμετοχή του Δήμου Μυκόνου σε πρόσκληση για τη δημιουργία Μουσείου Μεσογειακής Διατροφής.
 
3) Έγκριση ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2013 της ΚΔΕΠΠΑΜ.
 
4) Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ΝΠΔΔ Π.Α.Κ.Ο. Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ.
 
5) Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων που θα συμμετάσχουν στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυκόνου.
 
6) Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων και Υπαλλήλων για την παραλαβή έργων, προμηθειών-εργασιών και συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για το υπόλοιπο έτους 2014.
 
7) Εξουσιοδότηση υπαλλήλων του Δήμου Μυκόνου για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου και των ΝΠΔΔ στις τράπεζες.
 
8) Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.
 
9) Περί εφαρμογής του Ν. 4264/2014 “Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις”.
 
10) Περί ορισμού Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μυκόνου.
 
11) Περί επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων Μυκόνου για το έτος 2014.
 
12) Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Μυκόνου, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010.
 
13) Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Μυκόνου. 
 
14) Εξέταση αιτήσεως περί επιστροφής χρηματικού ποσού 4.500 € στην εταιρεία 'ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ'.
 
15) Περί παρατάσεως της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και του Ο.Α.Ε.Δ. για ένα ακόμη έτος.
 
16) Εξέταση θεμάτων και εν γένει λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Μυκόνου.
 
17) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κλπ.