Νέος πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μυκόνου ο Δημήτρης Λαζαρίδης

Νέος πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μυκόνου ο Δημήτρης Λαζαρίδης

 

 

 

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΜ συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Καθήκοντα προέδρου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Λαζαρίδης σε μία από τις πλέον απαιτητικές υπηρεσίες του Δήμου. Αντιπρόεδρος του σώματος προτάθηκε ο Δημήτρης Σκαγιάς.
 
Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη είναι τα εξής:
 
Μαρσούλα Χανιώτη  -  Κωνσταντίνος Σαχάς
Δακτυλίδη Μαρία  -  Σταυρακόπουλος Πέτρος
Κουσαθανάς Εμμανουήλ  -  Βερώνης Αρτέμης
Δαμαλάς Μιχαήλ  -  Κουσαθανάς Γιώργος (Μάγκας)
Σκαγιάς Δημήτρης  -  Μιχάλης Λυκούρης
Ξυδάκης Πέτρος  -  Χανιώτης Πέτρος 
Κουσαθανά Μαρία  -  Θεοχάρης Ιωάννης 
Σαμψούνη Κωνσταντίνα  - Ειρήνη Ζουγανέλη 
Γκέλος Νικόλαος  -  Νίκος Χαρδαλούπας 
 
Το νέο Δ.Σ. ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οι Ζήσης Ασημομύτης και Παντελής Ρούσσος.