Νέα δεδομένα στα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων - Καταργούνται Π.Α.Κ.Ο. Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ και ΚΔΕΠΠΑΜ

Νέα δεδομένα στα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων - Καταργούνται Π.Α.Κ.Ο. Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ και ΚΔΕΠΠΑΜ

 

 

 

Με νέα δεδομένα θα ξεκινήσουν τα καθήκοντά τους οι νέες δημοτικές αρχές από 1/01/2024, μετά τις αλλαγές που φέρνει ο Νόμος 5056 ο οποίος ψηφίστηκε λίγο πριν τις Αυτοδιοικητικές εκλογές του περασμένου Οκτώβρη.
 
Ο νέος νόμος για την «αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού…» του υπουργείου εσωτερικών που θα ισχύσει από 1.01.2024 φέρνει τσουνάμι διοικητικών αλλαγών και συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων. 
 
Ο Νόμος 5056/6/10/2023 καταργεί 50 ΝΠΔΔ και δημοτικές επιχειρήσεις που απασχολούν 13.000 εργαζόμενους με διάφορες σχέσεις εργασίας, ενώ από 29/ Ιουνίου 2024 καταργούνται και οι Σχολικές Επιτροπές.
 
Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις που καταργούνται στους Δήμους είναι τα εξής: 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΝΠΔΔ)
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΝΠΙΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΝΠΔΔ)
 
Στη Μύκονο συγκεκριμένα προς κατάργηση οδεύουν ο Πολιτιστικός, Αθλητικός, Κοινωνικός Οργανισμός (ΠΑΚΟ) Γ. Αξιώτης και η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας, Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης (ΚΔΕΠΠΑΜ). 
 
Οι εργαζόμενοι των δύο παραπάνω Νομικών Προσώπων θα απορροφηθούν από το Δήμο Μυκόνου.