Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τα προνοιακά επιδόματα

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τα προνοιακά επιδόματα

 

 

 

Μετά από την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης, οι δικαιούχοι των προνοιακών επιδομάτων θα πρέπει μέχρι τις 29/10 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους. 
Κατόπιν αυτού ο Δήμος Μυκόνου εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων που χορηγούνται από την υπηρεσία της Κοινωνικής Πρόνοιας, θα πρέπει να προσέρχονται στο γραφείο της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου (στο ισόγειο της γραμματείας του Δ. Μυκόνου) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απογραφή τους μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2013.
 
Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος του δικαιούχου θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος)
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους
2) Εκκαθαριστικό της εφορίας του τελευταίου οικ. Έτους (2013)
 
Επίσης όσοι έχουν την κηδεμονία τόμων με βαριά νοητική καθυστέρηση πρέπει να προσκομίσουν και την δικαστική απόφαση ή χαρτί από το Ειρηνοδικείο για την εκπροσώπησή τους
 
Η καταγραφή αυτή είναι απαραίτητη κάθε έτος για την συνέχιση των επιδομάτων.