Μέσω τραπέζης στο εξής η εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΥΑΜ

Μέσω τραπέζης στο εξής η εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΥΑΜ

 

 


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου ενημερώνει τους καταναλωτές  ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. 72/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διακόπτει την λειτουργία του Ταμείου της από την 1η Νοεμβρίου 2014.

 

Οι καταναλωτές για την εξόφληση των λογαριασμών τους θα πρέπει να απευθύνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία στις τράπεζες.