Στην τελική ευθεία η αποκατάσταση του καμπαναριού της Μεγάλης Παναγιάς

Στην τελική ευθεία η αποκατάσταση του καμπαναριού της Μεγάλης Παναγιάς

 

 

Φωτογραφία αρχείου
 
Με χθεσινή του απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου επικύρωσε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ιερά Μητρόπολη Σύρου για την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού της Μεγάλης Παναγιάς.
 
Στόχος του προγράμματος είναι η αποκατάσταση του καμπαναριού που βρίσκεται στη βόρεια όψη του Ιερού Ναού της Μεγάλης  Παναγιάς στη Χώρα Μυκόνου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι βλάβες που έχουν εμφανισθεί από την οξείδωση των μεταλλικών του στοιχείων, αλλά και να αποκατασταθεί στην αρχική του μορφή.
 
Οι εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στην διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα παράτασης για 6 μήνες έως το πέρας του έργου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 70.000,00€ και θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του Δήμου Μυκόνου 35.000,00€ και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 35.000,00€. 
Την ευθύνη για τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την επιστημονική επίβλεψη των εργασιών θα έχει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. 
 
Ο Ιερός Ναός της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου είναι κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ευρισκόμενο εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Χώρας Μυκόνου και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 "Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς" (ΦΕΚ/220/Α’/19.11.2021).
 
Αρχικά ο ναός ήταν ιδιωτικός, όμως από το 1879 ο ναός ανήκει στον Δήμο Μυκόνου μετά την δωρεά της οικογένειας Γρυπάρη. 
Φορέας λειτουργίας του μνημείου είναι η Ιερά Μητρόπολη Σύρου.