Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

 

Με 18 θέματα στην ημερήσια ατζέντα συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 15 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο της Μυκόνου. Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης και τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν είναι:

1.Περί έγκρισης Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022.
2. Περί έγκρισης Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022.
3. Περί έγκρισης ή μη τοποθέτησης και λειτουργίας συστήματος παρακολούθησης στο ΓΕΛ- ΕΠΑΛ ΜΥΚΟΝΟΥ. 
4. Περί έγκρισης ή μη τοποθέτησης και λειτουργίας συστήματος παρακολούθησης στο 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ.
5. Περί ορισμού αιρετών εκπροσώπων για το Σχολικό Συμβούλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μυκόνου.
6. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 10/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ σχετικά με την 1η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Ι.Δ.
7. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 14/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ σχετικά με τον Απολογισμό έτους 2022 του Ν.Π.Ι.Δ.
8. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 44/2020 απόφασης Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Ο. «Γ.Αξιώτης» σχετικά με τον ταμιακό απολογισμό έτους 2018 του
Ν.Π.Δ.Δ.
9. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 45/2020 απόφασης Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Ο. «Γ.Αξιώτης» σχετικά με τον ταμιακό απολογισμό έτους 2019 του
Ν.Π.Δ.Δ
10. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 57/2021 απόφασης Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Ο. «Γ.Αξιώτης» σχετικά με τον ταμιακό απολογισμό έτους 2020 του
Ν.Π.Δ.Δ
11. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 77/2022 απόφασης Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Ο. «Γ.Αξιώτης» σχετικά με τον Ισολογισμό έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ
12. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 18/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σχετικά με την 1 η υποχρεωτική
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ.
13. Περί γνωμοδότησης σχετικά με την ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ.
14. Περί λήψης απόφασης για την αναγκαιότητα καταβολής οικονομικής ενίσχυσης των επικουρικών ιατρών και ιατρών υπαίθρου του Κέντρου
Υγείας Μυκόνου σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4368/2016
15. Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Μυκόνου για το έτος 2023.
16. Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Μεγάλης Παναγιάς στη Χώρα Μυκόνου».
17. Περί έγκρισης επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
18. Περί της σύμφωνης γνώμης ή μη για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ».
19. Περί της λειτουργίας της μονάδας αιμοκάθαρσης στη Μύκονο.
20. Περί έγκρισης μετατροπής οικογενειακού τάφου σε απλό μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
21. Περί έγκρισης υπηρεσιακής εκταφής στο κοιμητήριο της Άνω Μεράς.
22. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.