Όταν η σιωπή είναι πιο βαριά από τα λόγια... Γυμνάσιο Άνω Μεράς Μυκόνου

Όταν η σιωπή είναι πιο βαριά από τα λόγια... Γυμνάσιο Άνω Μεράς Μυκόνου

 

 

Γυμνάσιο Άνω Μεράς Μυκόνου 
Φωτογραφίες Evangelia Skrapa