Διακοπή υδροδότησης, δείτε σε ποιές περιοχές

Διακοπή υδροδότησης, δείτε σε ποιές περιοχές

 

 

Σας ενημερώνουμε πως θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:
  1. Άγιος Στέφανος
  2. Τουρλος
  3. Αμιγδαλιδι
λόγω ζημιάς σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης στον περιφερειακό δρόμο.
 
Το συνέργειο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., έχει ξεκινήσει ήδη εργασίες αποκατάστασης της.
 
Ζητούμε την κατανόηση σας. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ 
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ