Στη μια η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στη μια η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Για την προσεχή Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση ξεκινά στη μία το μεσημέρι, ενώ η ημερήσια διατάξη περιλαμβάνει τα θέματα που είχαν προγραμματιστεί για την συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου, η οποία όμως δεν έγινε λόγω έλλειψης απαρτίας. Αναλυτικά τα θέματα που θα απασχολήσουν το Σώμα είναι:

1.      Περί συγκρότησης Επιτροπής Αισθητικής Δήμου Μυκόνου.

2.      Περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Μυκόνου.

3.      Περί συγκρότησης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Μυκόνου.

4.      Περί επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων Μυκόνου για το έτος 2013.

5.      Περί εφαρμογής του άρθρου 14 του Ν. 4038/2012 «Ρυθμίσεις υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών».

6.      Περί έγκρισης της απόφασης 59/2013 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου «Προέλεγχος Ταμιακού Απολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2012».

7.      Περί επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών από τους ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

8.      Περί έγκρισης για την προμήθεια toner, χαρτιού Α4 και φακέλλων με τυπωμένο το λογότυπο του Δήμου Μυκόνου.

9.      Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

10.    Περί έγκρισης αιτήματος για προμήθεια 12 κάδων μικροαπορριμμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος συλλογής απορριμμάτων.

11.    Περί εξέτασης διαφόρων θεμάτων και αιτήσεων.