ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

 

 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

«MY DATA»

Ο Λογιστικός Σύλλογος Μυκόνου, ανακοινώνει τις κάτωθι, έκτακτες, ενδεικτικές και προτεινόμενες αμοιβές, για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τα μέλη του, και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση, της ψηφιακής και ηλεκτρονικής λογιστικής διαχείρισης της νέας τεχνολογικής υποχρεωτικής εφαρμογής

«MY DATA».

Ο Σύλλογος μας, αναλογιζόμενος το λειτουργικό κόστος που έχει επιβαρύνει τις κυρίες και κυρίους συναδέλφους, με βάσει τις υποχρεωτικές εργασίες που οφείλουν να πραγματοποιήσουν οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί της Μυκόνου, μελών του Συλλόγου μας, διαμορφώνει και προσαρμόζει τις κάτωθι αμοιβές, παράλληλα και πάντα σε συνδυασμό με το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, στο σύνολο τους, όπως διαμορφώνεται τοπικά στην Μύκονο.

Εάν και γνωρίζουμε ότι σε καμία περίπτωση, ουδεμία και ουδείς από τα εγγεγραμμένα μέλη μας, δεν θα παραβιάσει τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και προφανώς δεν θα προβεί σε πράξεις αισχροκέρδειας έναντι των πελατών του, οφείλουμε όμως, όπως το αναφέρουμε στο παρόν και να ζητήσουμε από τα μέλη μας την απόλυτη τήρηση των κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού και την αποφυγή της οποιασδήποτε πράξης αισχροκέρδειας, έναντι των πελατών τους.

Επισημαίνουμε ότι οι κάτωθι αμοιβές δεν είναι υποχρεωτικές για τα μέλη μας, δεν ενσωματώνονται στις ετήσιες ή μηνιαίες συμφωνηθείσες αμοιβές τους, ισχύουν από 01/08/2022 έως και 31/12/2022 και αφορούν την υποχρεωτική περίοδο εφαρμογής του «MY DATA» από 01/10/2021 έως και 31/12/2022.

Για τα μέλη του συλλόγου μας που επιθυμούν να εφαρμόσουν τον κάτωθι τιμοκατάλογο αμοιβών, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης έκπτωσης επί του τιμολογίου που θα εκδώσουν δια την είσπραξη της αμοιβής τους, ή κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη τους, να πραγματοποιήσουν προσαύξηση επί της μη υποχρεωτικής, προτεινόμενης αμοιβής.

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ : ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ κλπ : 300,00
 • ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 800,00
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.) : 1.000,00
 • ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κλπ) : 1.300,00
 • Ι.Κ.Ε. : 1.500,00
 • Ε.Π.Ε. : 1.700,00
 • Α.Ε. : 2.000,00
 • ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ : 600,00

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

 

 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ : 50,00 ΕΥΡΩ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ : 80,00 ΕΥΡΩ

 

 

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Μακρής Άγγελος

Πανταρώτας Νικόλαος

Σταύρου Αικατερίνη

 

 

Ο Ταμίας                                                                                                                 Το Μέλος

Κουνουπιώτης Ευάγγελος                                                                               Ελευθερίου Κυριάκος