Έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας στην Μύκονο

Έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας στην Μύκονο

 

 

 

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μύκονο για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 5 καταστήματα, πιο αναλυτικά:

σε καφέ - μπαρ, η μη έκδοση απόδειξης ενώ επιπλέον απασχολούνταν 3 εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας και εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας,
σε εταιρία, η μη έκδοση 17 αποδείξεων ενώ επιπλέον απασχολούνταν 43 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού,
σε καφέ - μπαρ, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ημέρας εργασίας,
σε εστιατόριο, να απασχολούνται 10 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού και 6 εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας,
σε μπαρ - εστιατόριο, να απασχολούνται 4 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού και
σε εστιατόριο, να απασχολούνται 5 εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας.