Ταχύτερες επιστροφές ΦΠΑ στους συνεπείς, τσουχτερά πρόστιμα στους ασυνεπείς

Ταχύτερες επιστροφές ΦΠΑ στους συνεπείς, τσουχτερά πρόστιμα στους ασυνεπείς

 

 

 

Ταχύτερες επιστροφές ΦΠΑ σε όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες πληρώνουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και δεν χρωστούν στο ελληνικό Δημόσιο και τσουχτερά πρόστιμα για όσους δεν πληρώνουν, αλλά "ξεχνούν" να υποβάλλουν και τη σχετική δήλωση, προβλέπει το σχέδιο της φορολογικής διοίκησης το οποίο θα τεθεί σε ισχύ εντός του έτους.

Εντός του τρέχοντος και με σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη, "μεριμνούμε για την επιτάχυνση των επιστροφών φόρων", αναφέρουν από τη φορολογική διοίκηση, θέτοντας σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο σύστημα επιστροφών για όλες τις κατηγορίες των φόρων, με αξιοποίηση του προφίλ των φορολογουμένων και ανάλυση κριτηρίων.

Εντός, λοιπόν, του έτους θα τεθεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό σύστημα που θα χειρίζεται αυτόματα τις επιστροφές φόρου. Επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά και άμεσα θα λαμβάνουν απάντηση για την ημερομηνία επιστροφής του σχετικού ποσού που δικαιούνται, χωρίς ανθρώπινη επαφή. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται για την πλειονότητα των αιτήσεων επιστροφής χρημάτων.

Παράλληλα, τις προσέχεις μέρες όλες οι εφορίες της χώρας θα λάβουν τη χρυσή λίστα για τις "καθαρές" επιχειρήσεις, που δεν χρωστούν στο ελληνικό Δημόσιο και πληρώνουν στην ώρα τους τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στη σχετική λίστα, θα πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια.

Συγκεκριμένα:

α) Έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων κατόπιν ελέγχων ποσών δεν διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό άνω 5%.
 β) Δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.
γ) Δεν χαρακτηρίζονται ως ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη που αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο αποκλειστικά και δεν δημοσιοποιούνται.

Έρχονται πρόστιμα για όσους δεν υποβάλλουν και δεν πληρώνουν ΦΠΑ
Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει πρόσθετα πρόστιμα για όσους αθετούν τις υποχρεώσεις τους. Για τις επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν εξυπηρετούν on time, όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, τις πληρωμές τους, θα καθιερωθούν χρηματικές ποινές και πρόστιμα. Πέραν του μηνιαίου επιτοκίου για την καθυστέρηση πληρωμής του φόρου, η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σχεδιάζουν την επιβολή χρηματικών ποινών για τη μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και τη μη έγκαιρη καταβολή του φόρου. Η φοροδιαφυγή ΦΠΑ αγγίζει πλέον τα 135 δισ. ευρώ ετησίως, με αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικοί πόροι, που θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να αναβαθμίσουν τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, καθώς οι απάτες στον ΦΠΑ προκαλούν αιμορραγία στα έσοδα των κρατών.

Αν και το ποσό που χάνεται ετησίως στην Ελλάδα ξεπερνά τα 5,3 δισ. ευρώ (μαζί με τη Ρουμανία έχουμε τις μεγαλύτερες απώλειες), εντούτοις οι εμπρόθεσμες πληρωμές ΦΠΑ κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο οι απάτες είναι το μείζον πρόβλημα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ε.Ε. Μόνο στο πρώτο δίμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν από την ΑΑΔΕ 30 έλεγχοι και εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 29 επιχειρήσεις. Ωστόσο τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν δεν μπορούν να εισπραχθούν, καθώς έχουν χαθεί τα ίχνη των επιτήδειων. Το μόνο που επιτεύχθηκε ήταν η απενεργοποίηση των ΑΦΜ των "χαμένων" εταιρειών. Σε εξέλιξη βρίσκονται ακόμα 150 έλεγχοι για απάτες ΦΠΑ και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, και σε αυτές τις περιπτώσεις θα απενεργοποιηθούν οι ΑΦΜ. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα οι επιτήδειοι πριν χαθούν σημαντικά έσοδα ΦΠΑ από τα δημόσια ταμεία.

Τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση με την Ε.Ε.:

1. Να υπολογιστεί και να αναλυθεί το εθνικό έλλειμμα ΦΠΑ και οι διάφορες συνιστώσες του (ενδοκοινοτική απάτη "του αφανούς εμπόρου", ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.).

2. Να ενημερώνονται διαδικτυακά οι φορολογούμενοι σχετικά με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον ΦΠΑ και να παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής.


3. Να βελτιωθεί η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων και άλλων εθνικών φορέων.

4. Να τηρείται βάση δεδομένων ΦΠΑ που χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και πληρότητα.

5. Να διενεργούνται νομικές επαληθεύσεις και επαληθεύσεις ταυτότητας, καθώς και συστηματικοί προκαταρκτικοί έλεγχοι με βάση δείκτες κινδύνου.

6. Να τηρείται αρχείο των αιτούντων στους οποίους δεν χορηγήθηκε εγγραφή.

7. Να διασταυρώνονται οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ έναντι τρίτων πηγών πληροφοριών.

8. Να ενσωματωθεί διαδικασία εκτίμησης κινδύνου στη διαδικασία εγγραφής.

9. Να παρέχεται στους υπόχρεους σε ΦΠΑ δυνατότητα πρόσβασης, απεικόνισης και τροποποίησης των σχετικών με τον ΦΠΑ στοιχείων τους μέσω ασφαλούς διαδικτυακής σύνδεσης.

10. Να δημιουργηθεί ή να διατηρηθεί μητρώο φορολογούμενων που ασκούν δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου.

11. Να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης διαφόρων συνόλων δεδομένων για τους σκοπούς της συμμόρφωσης στον τομέα του ΦΠΑ και να βελτιωθεί σε μόνιμη βάση η ποιότητα της ανταλλαγής πληροφοριών και της διοικητικής συνεργασίας.

12. Να σχεδιαστεί ένα σύστημα χρηματικών ποινών για τη μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και τη μη έγκαιρη καταβολή, λαμβανομένων υπόψη δύο βασικών αρχών: της απλούστευσης και της αναλογικότητας.

capital.gr