Λήγει τη Δευτέρα η προθεσμία για τα μηχανογραφικά

 Λήγει τη Δευτέρα η προθεσμία για τα μηχανογραφικά

 

 

Ολοκληρώνεται την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 00:00, η υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) των Πανελληνίων Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όπως υπενθυμίζει το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο.

Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, απόκτηση password ή χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθυνθούν στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.

Μέσα στην ίδια αποκλειστική προθεσμία, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 18-7-2022 και ώρα 24:00, με τον ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ) για τα Δημόσια ΙΕΚ, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr του ΥΠΑΙΘ.

Οι υποψήφιοι δεν έχουν περιορισμό στο πλήθος Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που μπορούν να επιλέξουν κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο, από φέτος, είναι αυξημένες οι ειδικότητες αλλά και οι θέσεις στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι μέσω Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την αναβάθμιση και ανάδειξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ειδικότερα:

100 περίπου ειδικότητες εντάσσονται για το έτος κατάρτισης 2022-2023 που θα προσφέρουν δημόσια Ι.Ε.Κ. όλων των Υπουργείων, έναντι 42 ειδικοτήτων που προσφέρονται κατά το τρέχον έτος.
514 θέσεις θα είναι πλέον προσβάσιμες μέσω παράλληλου μηχανογραφικού, έναντι 8.077 διατιθέμενων θέσεων κατά το τρέχον έτος κατάρτισης.
Εξ αυτών, οι διατιθέμενες θέσεις του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. αυξάνονται σε 14.180 από 6.105, ποσοστό αύξησης 132%.
Τα τμήματα στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ., αυξάνονται σε 710 από 407, ποσοστό αύξησης 74%.
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο είτε για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ μέσω Π.Μ.Δ.

Α. Όσον αφορά το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ) για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) και στη συνέχεια να κλειδώσουν το τελικό τους Μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ) το αργότερο έως και την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 24:00. Κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών (αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ).

Μετά την υποβολή του Μ.Δ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οποιαδήποτε τροποποίηση από τους υποψηφίους είναι δυνατή, εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας υποβολής του Μ.Δ και μόνο με τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password, μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες μέρες εφημερίας είτε στις 2 επιπλέον μέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου. Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο Λύκειό τους τις προγραμματισμένες μέρες εφημερίας ή τις 2 επιπλέον μέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου, είτε εναλλακτικά και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του ΜΔ με την επιλογή «Υπενθύμιση κωδικού ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Ποιοι υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο
Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να υποβάλουν:

– Όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2022, και εφόσον ήδη κατέχουν ή απέκτησαν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

– Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2020 ή 2021, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Για τους υποψηφίους του 10% έτους 2020 δεν εφαρμόζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), ενώ για τους υποψηφίους του 10% έτους 2021 ισχύει η ΕΒΕ, όπως διαμορφώθηκε το 2021.

Β. Όσον αφορά το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, οι υποψήφιοι στην ίδια αποκλειστική προθεσμία από την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 ως και την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 24:00, με τον ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), μπορούν να υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για τα Δημόσια ΙΕΚ.

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν ή δεν θυμούνται το password, θα πρέπει να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες μέρες εφημερίας είτε στις 2 επιπλέον μέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου.

Εντός της ίδιας προθεσμίας, αν κάποιος υποψήφιος οριστικοποιήσει το παράλληλο μηχανογραφικό του και θελήσει να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, τότε απλά μπορεί να κάνει Αναίρεση Οριστικοποίησης μέσα από την ίδια την εφαρμογή, χωρίς να προσέλθει στο σχολείο του. Όμως, θα πρέπει να το οριστικοποιήσει ξανά ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας.

Οι δικαιούχοι υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού για τα ΙΕΚ
Δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ είναι:

– Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2022. Για την υποβολή του εν λόγω Π.Μ.Δ. θα χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που έχουν ήδη δημιουργήσει.

– Οι τελειόφοιτοι των ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2022. Η δημιουργία του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, γίνεται στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτούσαν.

Συμβουλές για την υποβολή
Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ΜΔ και ΠΜΔ είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά στις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε Λυκείου και επιπλέον την Τετάρτη 13-7-2022 και την Δευτέρα 18-7-2022.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).
Ο «χρυσός κανόνας» για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου
Χρήσιμες συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, καθώς και για το τι πρέπει να προσέξουν κατά τη συμπλήρωσή του, δίνει ο εκπαιδευτικός Γιώργος Χατζητέγας, μιλώντας στο CNN Greece.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, οι μαθητές θα πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως, συμπληρώνοντας τις σχολές που επιθυμούν, με φθίνουσα σειρά προτίμησης, και να μην «πέσουν στην παγίδα» να επιλέξουν σχολές με περισσότερα μόρια, παρασυρόμενοι από τον νέο τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα μόρια για κάθε σχολή.

«Ο χρυσός κανόνας για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι η συμπλήρωσή του σαν να έχουμε 20.000 μόρια. Δηλαδή θα πρέπει να συμπληρώσουν τις σχολές που επιθυμούν, αγνοώντας παντελώς τις βάσεις των προηγούμενων ετών. Ένα είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό», σημειώνει ο κ. Χατζητέγας και συμπληρώνει:

«Το δεύτερο είναι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση φέτος οι υποψήφιοι να πέσουν στην παγίδα να δηλώσουν και να προτάξουν στη δήλωσή τους και στην ιεράρχηση των σχολών, τις σχολές εκείνες τις οποίες έχουν περισσότερα μόρια. Θα πρέπει να προτάξουν στην ιεράρχησή τους τις σχολές που επιθυμούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην παρασυρθούν δηλαδή από τον νέο τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα μόρια για κάθε σχολή, εκτιμώντας λανθασμένα, ότι εκεί που έχω τα περισσότερα μόρια, έχω και τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Θα πρέπει δηλαδή τα παιδιά να δηλώσουν με μοναδικό κριτήριο τη φθίνουσα σειρά επιθυμίας».

Ακόμα, εφιστά την προσοχή των μαθητών, λέγοντας πως δεν θα πρέπει να παρασυρθούν από τα στερεότυπα του περιβάλλοντος.

«Το τρίτο σημαντικό είναι να μην παρασυρθούν από τα στερεότυπα του περιβάλλοντος. Αλλά να δηλώσουν τις σχολές εκείνες τις οποίες μας ικανοποιούν. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που οι υποψήφιοι έχουν συγκεντρώσει αρκετά μόρια και είχαν μια άτυχη στόχευση δεν πρέπει στη συνέχεια να υποκύψουν σε προτροπές του περιβάλλοντος να δηλώσουν πιο υψηλόβαθμες σχολές για να μην «χάσουν» τα μόρια».

Ο κ. Χατζητέγας υπογραμμίζει ακόμα πως είναι πολύ σημαντικό, οι μαθητές να αντιληφθούν πως πρέπει να αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές στο μηχανογραφικό τους δελτίο, και να μην αφήσουν κάποιες αδήλωτες.

«Το τελευταίο το οποίο πρέπει να προσέξουν οι μαθητές φέτος είναι να αξιοποιήσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Ειδικά για την κατηγορία των παιδιών που έχουν περιορισμένες επιλογές, αλλά και για όλους συνολικά, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να αφήσουν αδήλωτες κάποιες σχολές. Είναι πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε αυτό».

Κλείνοντας, ο κ. Χατζητέγας υπενθυμίζει πως φέτος οι υποψήφιοι συμπληρώνουν δύο μηχανογραφικά, επιλογή την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν οπωσδήποτε, όσοι δεν μπορούν να δηλώσουν καμία σχολή από το πρώτο μηχανογραφικό, αλλά και αυτοί που έχουν περιορισμένες επιλογές για τα ΑΕΙ.

«Επίσης όπως έχουμε πει φέτος θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί θα υπάρξει μια κατηγορία υποψηφίων οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να δηλώσουν καμία σχολή από το πρώτο μηχανογραφικό. Άρα θα πρέπει να αξιοποιήσουν επιλογές από το δεύτερο, το λεγόμενο παράλληλο μηχανογραφικό για τα δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης. Δύο μηχανογραφικά θα πρέπει να συμπληρώσουν οπωσδήποτε και αυτοί που έχουν περιορισμένες επιλογές για τα ΑΕΙ, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν αν μη τι άλλο την είσοδό τους σε κάποιο δημόσιο ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης», αναφέρει σχετικά.

«Με άλλα λόγια όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές και να αφήσουν στην άκρη την πολυτέλεια του ‘δεν θέλω να δηλώσω κάποιες σχολές’. Γιατί με αυτό τον τρόπο θα έχουν μια θέση στον ήλιο, μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα δούνε πως θα την αξιοποιήσουν αυτοί περεταίρω», καταλήγει ο κ. Χατζητέγας.

Πηγή: cnn.gr