Ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης του Τμήματος Τεχνολογίας του ΕΠΑΛ Μυκόνου

Ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης του Τμήματος Τεχνολογίας του ΕΠΑΛ Μυκόνου

 

 

Ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης της δρασης του Τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑΛ Μυκόνου πραγματοποιήθηκε στις 9/6/2022 στο χωρο του σχολείου. Το θεμα της εκδήλωσης που ήταν ανοιχτή για το κοινό ήταν: "Σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου αυτόνομου ενεργειακού συστήματος του Διαδικτύου των Πραγμάτων".
 
Η σχετική ιστοσελίδα του έργου είναι προσβάσιμη στην δνση http://1epal-mykon.kyk.sch.gr/?page_id=2115
 
Η δράση έλαβε χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.