Έγκριση επενδυτικού σχεδίου για ένα νέο 5 αστέρων ξενοδοχείο στη Μύκονο

Έγκριση επενδυτικού σχεδίου για ένα νέο 5 αστέρων ξενοδοχείο στη Μύκονο

 

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για ένα νέο ξενοδοχείο στη Μύκονο.

Ίδρυση ξενοδοχείου 5 αστέρων στη Μύκονο

Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης WHITE MULBERRY DEVELOPMENT ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 121 δωματίων των 324 κλινών στη Μύκονο,  συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 23.268.563,40 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 23.268.563,40 ευρώ.

Με πλιροφορίες από tornosnews.gr