Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 

 

ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΟ

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών και την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και των εμπορικών σημάτων.
 
Τέλος στην παραποίηση και αντιγραφή των αυθεντικών προϊόντων προσπαθεί με αυτήν την εκστρατεία να βάλει ο Ο.Β.Ι. σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία Ισπανία Γαλλία συμμετέχοντας στο πρόγραμμα "AUTHENTICITY" και να συμβάλει στην καλλιέργεια νοοτροπίας αγοράς αυθεντικών προϊόντων.
 
Στην προσπάθεια αυτή η Θεσσαλονίκη και η Μύκονος πιστοποιήθηκαν ως πόλεις αυθεντικές.