Ευχαριστήρια επιστολή του Λογιστικού Συλλόγου προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Ευχαριστήρια επιστολή του Λογιστικού Συλλόγου προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων