Υπηρεσία κοιμητηρίων: Μέχρι τις 30 Ιουνίου οι κάτοχοι οικογενειακών τάφων θα πρέπει να τους δηλώσουν αλλιώς θα τους χάσουν

Υπηρεσία κοιμητηρίων: Μέχρι τις 30 Ιουνίου οι κάτοχοι οικογενειακών τάφων θα πρέπει να τους δηλώσουν αλλιώς θα τους χάσουν

 

 

Άκρη με τους οικογενειακούς τάφους προσπαθεί να βρει η υπηρεσία κοιμητηρίων του Δήμου Μυκόνου, κάτι που ωστόσο ακόμα δεν έχει γίνει. Παρά τις επίμονες προσπάθειες της υπηρεσίας και την ανακοίνωση στην οποία προέβη προ ημερών σχετικά με αυτούς, μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει κανένα στοιχείο στην υπηρεσία σχετικά με τους δικαιούχους.
 
Για την συγκέντρωση των στοιχείων επιστρατεύθηκαν ακόμα και παλαιοί υπάλληλοι του Δήμου που εργάζονταν στην υπηρεσία κοιμητηρίων καθώς και σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Σχετικός έλεγχος έγινε και στο γενικό αρχείο του Δήμου, όμως σύμφωνα με τον Εντεταλμένο Δ.Σ. για θέματα Κοιμητηρίων Φραντζέσκο Βιγλιάρη,  κανένα στοιχείο δεν έχει προκύψει σχετικά με τα παραχωρητήρια ή οποιουδήποτε άλλο αρχείο που να αφορά τους οικογενειακούς τάφους. 
 
Αποτέλεσμα της έλλειψης στοιχείων είναι να μην μπορούν να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς της υπηρεσίας μας είτε ως προς τις χρεώσεις είτε ως προς τους δικαιούχους των οικογενειακών τάφων, με συνέπεια να παρεμποδίζεται η ομαλή και νόμιμη λειτουργία των κοιμητηρίων. 
 
Προκειμένου για την αποκατάσταση των ανωτέρω στοιχείων, θα πρέπει οι πολίτες που τυχόν έχουν στην κατοχή τους οικογενειακούς τάφους να προσέλθουν στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 για να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή μη, τη διατήρηση του οικογενειακού τάφου προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα καθώς την πράξη παραχώρησης ή το συμβόλαιο κατοχής ή την τελευταία απόδειξη πληρωμής του οικογενειακού τάφου για τον οποίο είναι δικαιούχοι.
 
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας, μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας και εφόσον δεν εκδηλωθεί ανάλογο ενδιαφέρον, ο οικογενειακός τάφος θα περιέρχεται στον Δήμο.