Επισκευή και αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης της Μυκόνου

Επισκευή και αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης της Μυκόνου

 

 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών του νησιού και της προετοιμασίας από τη ΔΕΥΑΜ ενόψει της τουριστικής περιόδου ανακηρύχθηκε ανάδοχος για την επισκευή και αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς σε προσωπική τοποθέτηση στα Μέσα Μαζικής Δικτύωσης, «Ένα έργο συνολικού κόστους 773.760 ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜ και που θα διασφαλίσει ότι οι υφιστάμενες αφαλατώσεις θα μπορούν να λειτουργήσουν στο μέγιστο της δυναμικότητάς τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Συνεχίζουμε με συνέπεια την προσπάθεια για τη διασφάλιση μεγαλύτερης παραγωγής πόσιμου νερού, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών του νησιού.»